Žinome, kaip parduoti turtą už aukščiausią galimą rinkos kainą. Padedame paruošti Jūsų būstą prieš pardavimą. Atstovaujame Jūsų interesus dėl geriausių sandorio sąlygų. Patariame visais rūpimais nekilnojamojo turto klausimais.

OBJEKTO APŽIŪRA IR PIRMINĖ KONSULTACIJA

 • Apžiūrimas ir įvertinamas turtas ir jo kaimynystė.
 • Detaliai aptariama turto savininko situacija, planai, lūkesčiai bei norai dėl pardavimo proceso, kainos ir terminų.

TURTO RINKOS KAINOS ANALIZĖ IR VERTĖS NUSTATYMAS

 • Atliekama išsami konkurencinės aplinkos ir rinkos kainos analizė.
 • Įvertinami įvykę panašūs sandoriai pagal registrų centro duomenis.
 • Nustatoma optimali pardavimo kaina.

PRIEMONIŲ APTARIMAS, KURIOS GALI PAGERINTI TURTĄ

 • Aptariamos priemonės, kurios gali pagerinti turtą ir padėti jį parduoti greičiau bei už didesnę kainą.
 • Suderinamos atstovavimo sąlygos ir pasirašoma tarpininkavimo paslaugų sutartis.
 • Esant poreikiui, padedama organizuoti smulkų turto pagerinimą, remontą.
 • Organizuojame oficialios turto vertės nustatymą.
 • Rekomenduojame kitus reikalingus speicialistus.

PARDAVIMO STRATEGIJA IR PROFESIONALUS OBJEKTO PATEIKIMAS RINKAI

 • Parenkamos optimaliausios marketingo priemonės ir sklaidos būdai pirkėjams pasiekti.
 • Dekoruojamas turtas, daromos profesionalios nuotraukos / drono nuotraukos / video / brėžiniai ir kt., priklausomai nuo parinktos pardavimo strategijos.
 • Paruošiama profesionali objekto pristatymo informacija.
 • Priklausomai nuo individualaus marketingo plano konkrečiam parduodamam turtui paruošiami ir gaminami maketai / plakatai / lauko reklama / ruošiamos, kabinimos, išnešiojimos skrajutės / informacija talpinima į internetinius tinklalapius.
 • Talpinama objekto informacija įvairiose interneto svetainėse, kurios garantuos didžiausią objekto matomumą.
 • Turto informacija talpinama vidiniuose, viešai neprieinamuose, kanaluose.

PARDAVIMO PROCESO VALDYMAS

 • Tiesiogiai kontaktuojama su galimais potencialiais pirkėjais.
 • Organizuojamos turto apžiūros, suteikiama visa reikalinga informacija apie turtą bei atsakoma į klausimus.
 • Periodiškai iškeliama ir atnaujinama objekto pardavimo informacija reklamos sklaidos priemonėse.
 • Stebima rinkos ir konkurentų situacija.
 • Esant poreikiui rengiamos atvirų durų dienos.

DERYBOS

 • Su klientu aptariami gauti pasiūlymai iš potencialių turto pirkėjų.
 • Pokalbis: pliusai – minusai, prieštaravimų valdymas, pirkimo galimybės, pirkėjo situacija.
 • Atstovaujami kliento interesai derybose su pirkėju dėl geriausios turto kainos, atlaisvinimo sąlygų, atsiskaitymo terminų.

TURTO PIRKIMO – PARDAVIMO PRELIMINARI SUTARTIS

 • Organizuojamas preliminarios turto pirkimo – pardavimo sutarties parengimas.
 • Sutartis derinima su pirkėju ir pardavėju.
 • Atstovaujama pasirašant sutartį.

PASIRUOŠIMAS SANDORIUI

 • Šalys informuojamos apie reikalingus dokumentus ir informaciją sandoriui.
 • Veiksmai ruošiantis sandoriui: kadastriniai matavimai, registravimas, teismo leidimai, bendrijų pažymos, KVAD pažymos, energetiniai sertifikatai ir kt. Esant galimybei, rekomenduojama iš anksto atlikti jau žinomus ir galimus veiksmus.
 • Prireikus padedama surinkti trūkstamus dokumentus ir informaciją.

TURTO PIRKIMO – PARDAVIMO NOTARINIS SANDORIS

 • Organizuojamas notarinis sandoris, derinamas pasirašymo laikas su pirkėju, pardavėju ir notaru.
 • Atstovaujama notarinio sandorio metu.

PAPILDOMAI PAGAL SUSITARIMĄ

 • Padedame sutvarkyti teisiškai netvarkingus, neįregistruotus dokumentus.
 • Padedame išsiaiškinti užstatymo ir maksimalaus panaudojimo galimybes.
 • Infrastruktūros galimybių išsiaiškinimas.
 • Geodezinių matavimų organizavimas.
 • Formavimo – pertvarkymo: padalinimo, sujungimo, atidalinimo projektų organizavimas.