Patikimas nuomininkas ir solidus nuomotojas yra sėkmingo bendradarbiavimo pradžia. Padedame vieniems kitus surasti. Gerai suprantame abi puses, žinome su kokiomis problemomis jos susiduria ir siekiame rasti tinkamiausią susitarimą.

TURIMO TURTO NUOMA

OBJEKTO APŽIŪRA IR PIRMINĖ KONSULTACIJA

 • Apžiūrimas ir įvertinamas turtas ir jo kaimynystė.
 • Detaliai aptariama turto savininko situacija, lūkesčiai bei norai dėl pardavimo proceso, kainos ir terminų.

TURTO RINKOS KAINOS NUSTATYMAS

 • Atliekama išsami konkurencinės aplinkos ir rinkos kainos analizė.
 • Įvertinami įvykę panašūs nuomos sandoriai.
 • Nustatoma maksimali ir optimali nuomos kainos.

PRIEMONIŲ APTARIMAS, KURIOS GALI PAGERINTI TURTĄ

 • Aptariamos priemonės, kurios gali pagerinti turtą ir padėti jį išnuomoti greičiau, už didesnę kainą bei stabilesniam nuomininkui.
 • Aptariamos turto panaudojimo alternatyvos ir galimybės jas įgyvendinti.
 • Suderinamos atstovavimo sąlygos ir pasirašoma tarpininkavimo paslaugų sutartis.
 • Esant poreikiui, padedam organizuoti smulkų turto pagerinimą, remontą.

TURTO NUOMOS STRATEGIJA IR PROFESIONALUS PATEIKIMAS RINKAI

 • Parenkamos optimaliausios marketingo priemonės ir sklaidos būdai turto nuomininkams pasiekti.
 • Daromos profesionalios nuotraukos / drono nuotraukos / video / brėžiniai ir kt., priklausomai nuo parinktos nuomos strategijos.
 • Paruošiama profesionali turto pristatymo informacija.
 • Priklausomai nuo individualaus marketingo plano konkrečiam nuomojamam turtui paruošiami ir gaminami maketai / plakatai / lauko reklama / informacija talpinima į internetinius tinklalapius.
 • Talpinama turto informacija įvairiose interneto svetainėse, kurios garantuos didžiausią objekto matomumą.

NUOMOS PROCESO VALDYMAS

 • Potencialių nuomininkų identifikavimas ir aktyvi paieška.
 • Tiesiogiai kontaktuojama su galimais potencialiais nuomininkais.
 • Organizuojamos turto apžiūros, suteikiama visa reikalinga informacija apie turtą bei atsakoma į klausimus.
 • Sutarčių pratęsimas ar persiderėjimas.

DERYBOS IR NUOMOS SUTARTIS

 • Su klientu aptariami gauti pasiūlymai iš potencialių turto nuomininkų.
 • Esant poreikiui, organizuojamas profesionalios nuomos sutarties parengimas (jei turto savininkas tokios dar neturi ar yra poreikis naujos).
 • Atstovaujami kliento interesai derybose su nuomininku dėl geriausios nuomos kainos, nuomos mokėjimo sąlygų, avanso dydžio, patalpų įrengimo ir visų kitų sąlygų, numatytų nuomos sutartyje.
 • Atstovaujama pasirašant sutartį.

PAPILDOMAI PAGAL SUSITARIMĄ

 • Padedame sutvarkyti teisiškai netvarkingus, neįregistruotus dokumentus.
 • Padedame atlikti kadastrinius matavimus, turto registravimus.
 • Prireikus padedama surinkti trūkstamus dokumentus ir informaciją.
 • Klientui pageidaujant, visą nuomos laikotarpį atstovaujame ir giname jo interesus visuose su nuomojamomis patalpomis susijusiuose procesuoe.

TURTO PAIEŠKA NUOMAI

POREIKIŲ IŠSIAIŠKINIMAS

 • Detaliai aptariama kliento situacija, lūkesčiai bei norai dėl ieškomų patalpų / pastato kriterijų, kainos ir terminų.
 • Sudaromas aprašas ir planas ieškomam turtui, kuriuo vadovaujamasi paieškos proceso metu.
 • Suderinamos atstovavimo sąlygos ir pasirašoma tarpininkavimo paslaugų sutartis.

RINKOS ANALIZĖ IR PAIEŠKA

 • Atliekama išsami konkurencinės aplinkos ir rinkos analizė.
 • Surandame, išanalizuojame ir atrenkame kriterijus atitinkančius objektus (tiek viešoje sklaidoje, tiek ir per vidinius kanalus).
 • Įvertiname įvykius panašius nuomos sandorius ir nustatome optimalią nuomos kainą.

OBJEKTŲ APŽIŪROS

 • Su klientu aptariami gauti pasiūlymai iš potencialių turto nuomotojų
 • Organizuojamos atrinktų objektų apžiūros ir įvertinimas kartu su klientu.
 • Pateikiama nešališka nuomonė ir įžvalgos dėl pasirinkto objekto/ų tinkamumo individualiam atvejui.

DERYBOS IR NUOMOS SUTARTIS

 • Pasitvirtiname tinkamus atrinktus objektus.
 • Atstovaujame kliento interesams derybose su nuomotoju dėl žemiausios nuomos kainos, nuomos mokėjimo sąlygų, avanso dydžio, patalpų įrengimo ir visų kitų sąlygų, numatytų nuomos sutartyje.
 • Atstovaujama pasirašant sutartį.

PAPILDOMAI PAGAL SUSITARIMĄ

 • Klientui pageidaujant, visą nuomos laikotarpį atstovaujame ir giname jo interesus visuose su nuomojamomis patalpomis susijusiuose procesuoe.